به دیار باقی رفتگان سال96

هوالباقی

روایتی هست که میگه ملک الموت (عزرائیل)تیر در کمان و لحظه به لحظه بطرف انسانها رها میکند تا این تیر چه زمانی به ما اصابت کند.

افراد ذیل سال 95 در میان ما بودند و امسال دعوت حق را لبیک گفنه اند . بهوش باشیم و تا وقتی کنار هم هستیم قدر دان هم بوده و بواسطه مسائل مادی یا هر موضوع دیگری باعث رنجش دیگران نشویم، بدانیم که شاید روزی نوبت ما هم بشه . والله اعلم

1) - مرحوم علی جهانی  (فروردین 1396)

 2)- مرحومه گل افروز مبارکی (اردیبهشت 1396)

3) - مرحوم حاج براتعلی جوانمرد (اردیبهشت 1396)

4) - مرحومه نبات دوستمحمدی( شاددل)  (خرداد1396)

5) - مرحوم پرویز بهلولی  (خرداد96)

برای دیدن اموات سال قبل اینجا راکلیک گنید

 کانال تلگرام تصویری محمدآباد


منبع این نوشته : منبع
مرحوم ,اردیبهشت 1396